Print this page   PDF

Купа "Авто-мото-свят"

Носители на "Авто-мото свят"

1980 година - 1.Ангел Евтимов 2.Орлин Янакиев 3.Валтер Грубмюлер /Австрия/ 4.Дителм Тример /ГДР/ 5.Имре Фогаш /Унгария/ 6.Николай Манев Носител на „Златният шлем“ – Николай Манев

1981 година - 1.Вацлав Вернер / ЧССР/ 2.Николай Манев 3.Ангел Евтимов 4.Зигфрид Едер /Австрия/ 5.Орлин Янакиев 6.Карел Воборник /ЧССР/ Носител на „Златният шлем“ – Вацлав Вернер / ЧССР/

1982 година - 1.Орлин Янакиев 2.Павел Карнас /ЧССР/ 3.Кшищоф Нужински /Полша/ 4.Янош Орешко /Унгария/ 5.Ангел Евтимов 6.Веселин Марков Носител на „Златният шлем“ – Янош Орешко /Унгария/

1983 година - 1.Николай Манев 2.Ангел Евтимов 3.Ладислав Храдецки /ЧССР/ 4.Веселин Марков 5.Янош Орешко /Унгария/ 6.Орлин Янакиев Носител на „Златният шлем“ – Ладислав Храдецки /ЧССР/

1984 година - Ангел Евтимов

1985 година - Роман Матоушек / ЧССР/

1986 година - Антол Кочо /Унг/

1987 година - Николай Манев

1988 година - Николай Манев

1989 година - Роберт Наги /Унг/

1990 година - Чаба Хел /Унг/


Предишна страница: Из старите ленти
Следваща страница: 1980 година